Auto škola GRIN AUTO NOVI SAD

Auto Škola, Obuka Kandidata, Auto Testovi i Cenovnik obuke Novi Sad

Auto škola GRIN AUTO NOVI SAD

Auto Škola, Obuka Kandidata, Auto Testovi i Cenovnik obuke Novi Sad

Vozačka dozvola

AUTO ŠKOLA GRIN AUTO – VOZAČKA DOZVOLA

Teoretska nastava se zato održava u manjim grupama gde svako može da zatraži objašnjenje za ono što mu nije jasno i da uz pomoć najsavremenijih tehničkih pomagala lako i samouvereno dodje do vozačke dozvole.

Novina koju donosi novi ZOBS je probna vozačka dozvola.

Naime, nakon položenog vozačkog ispita za motocikl i automobil, neće se odmah dobijati “prava” vozačka dozvola, nego probna.

Za vozače sa ovom dozvolom važe stroža ograničenja brzine, tako da na autoputu ne smeju da voze brže od 110 km/h, na motoputu brže od 90 km/h, a na ostalim putevima 10% manje od ograničenja brzine na tom delu puta.

Sa probnom dozvolom vozač ne sme da vozi noću (od 23 do 6 casova), niti pod dejstvom alkohola, isto tako ne sme ni da koristi mobilni telefon čak ni sa hends fri uređajem. Ako ima manje od 18 godina, vozač sa probnom dozvolom sme da vozi samo u prisustvu ososbe koja duže od pet godina ima “pravu” vozačku dozvolu, dok ne postane punoletan.

auto

Ukoliko ste položili vozački ispit i dobili PROBNU VOZAČKU DOZVOLU, za Vas važi sledeće:

Probna vozačka dozvola izdaje se sa rokom važenja od dve godine (za lica koja su položila vozački ispit sa 19 godina ili više).
Zabranjeno je upravljati vozilom u periodu od 23:00 – 06:00.
Zabranjeno je korišćenje telefona i drugih sredstava za komunikaciju tokom vožnje.
Zabrana kretanja brzinom većom od 90 % od brzine koja je propisana.
Motorno vozilo mora biti označeno posebnom oznakom „P“ sa prednje i zadnje strane na vidljivom mestu.
Za vozače koji imaju 17 godina važi zabrana upravljanja vozilom bez nadzora lica u vozilu koje ima vozačku dozvolu „B“ kategorije u trajanju od najmanje 5 godina.Ta zabrana važi dok lice ne postane punoletno.
Zabrana upravljanja vozilom snage motora veće od 80kW, osim ako imaju pored sebe člana porodice koji ima vozačku dozvolu „B“ kategorije duže od pet godina.

Izgled “nalepnice“ za vozače koji imaju probnu vozačku dozvolu

p_oznaka

Dimenzije nalepnice su 10x10cm.

U pravilniku piše: Oznaka „P“ može biti zalepljena ili na drugi način postavljena na vozilu samo kada vozilom upravlja vozač pocetnik tj. vozač B kategorije koji je prvi put položio vozački ispit i poseduje “Probnu vozačku dozvolu“. Kazna za nepostavljanje ove oznake na vozilu je 3000 dinara. Postavlja se tako da bude vidljiva u gornjem desnom uglu na prednjem vetrobranskom staklu (mesto iznad glave suvozača), isto tako i na zadnjem – gornji desni ugao (iza leđa suvozača).

Pravila za vozače sa probnom dozvolom

Za vozače koji nisu navršili 18 godina:

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu „B“ kategorije ne sme da započne i upravlja vozilom bez nadzora lica u vozilu (suvozača) koje ima vozačku dozvolu „B“ kategorije u trajanju od najmanje 5 (PET) godina.
Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da upravlja motornim vozilom u periodu od 23:00 do 06:00 sati, koristi telefon (ni HandsFree) i druga sredstva za komunikaciju za vreme vožnje.
Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu se ne sme kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće.
Lice koje vrši nadzor (suvozač) dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.
Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom „P“, koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Za vozače koji su navršili 18 godina:

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da upravlja motornim vozilom u periodu od 23:00 do 06:00 sati, koristi telefon (ni HandsFree) i druga sredstva za komunikaciju za vreme vožnje.
Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu se ne sme kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće.
Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom „P“, koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.
Oznaku P možete dobiti kod nas u auto školi.
Probna vozačka dozvola ima rok važenja od dve godine.

MI Vam nećemo obećati da ćete do vozačke doći iz prvog puta, ali ćemo dati sve od sebe da naučite da vozite !

Postizanje vrhunskog znanja i iskustva u Auto-Školi „Grin Auto“ radi Vaše bezbednosti i svih učesnika u saobraćaju.