Auto škola GRIN AUTO NOVI SAD

Auto Škola, Obuka Kandidata, Auto Testovi i Cenovnik obuke Novi Sad

Auto škola GRIN AUTO NOVI SAD

Auto Škola, Obuka Kandidata, Auto Testovi i Cenovnik obuke Novi Sad

Obuka

AUTO ŠKOLA GRIN AUTO – OBUKA

MI nećemo reči da smo najbolja auto škola, nego samo ona koja se daje do maksimuma da budući vozači sigurno voze i svoje roditelje, i svoju decu i paze na druge učesnike u saobraćaju kao i na sebe.

Teorijska obuka – Organizovana je u grupama od X polaznika i odvija se u prostorijama auto škole Grin auto. Obuhvata X broj časova koji je sasvim dovoljan da se savlada teorija. Nastavu održava stručno lice, koje sa polaznicima prolazi kroz gradivo a potom sledi vežba na testovima.

Svakom pojedincu se posvećuje maksimalna pažnja i predavači su spremni da odgovore na svako Vaše pitanje i da otklone nejasnoće. Naš stručni kadar će izvršiti procenu Vašeg znanja i posavetovaće Vas da li ste spremni za polaganje teorijskog dela ispita ili je potrebno još utvrđivanja gradiva.

warning-838655_1280

KANDIDAT ZA VOZAČA, PRE POČETKA PRAKTIČNE OBUKE,

MORA IMATI POLOŽEN

TEORIJSKI ISPIT I VAŽEĆE LEKARSKO UVERENJE.

PRAKTIĆNA OBUKA

Sastoji se od 40 časova od kojih su minimum 2 časa na poligonu, gde se uvežbavaju osnovne radnje upravljanja vozilom, a preostalih 38 u saobraćaju. Polaznici dakle imaju praktične individualne časove sa izabranim instruktorom, nakon kojih mogu da izađu i na zvanično polaganje vozačkog ispita.

Poligon

Upoznavanje sa uređajima i sklopovima na vozilu i njihova upotreba dok je vozilo u stanju mirovanja
Proveru ispravnosti vozila za bezbedno učešće u saobraćaju na putu
Upoznavanje sa načinom zamene točka, postavljanje lanaca za sneg, snabdevanje vozila pogonskim gorivom
Zauzimanje položaja u vozilu i podešavanje sedišta, naslona, unutrašnjeg i spoljašnjih retrovizora i sigurnosnog pojasa
Pokretanje vozila i upotrebu komandi i uređaja vozila u pokretu i zaustavljanje
Ubrzavanje, usporavanje i zaustavljanje vozila pri malim brzinama
Izvođenje propisanih poligonskih radnji vozilom

Saobraćaj

Vožnja u naseljenom mestu
Saobraćajnice sa malim intenzitetom saobraćaja
Saobraćajnice sa srednjom gustinom saobraćaja (širi centar grada)
Saobraćajnice sa visokim intenzitetom saobraćaja (uži centar grada)
Parkiranje (koso, paralelno i upravno)
Vožnja u naseljenom mestu u uslovima smanjene vidljivosti (noćna vožnja)
Vožnja preko pružnog prelaza
Reagovanje u slučaju opasnosti (naglo kočenje)
Vožnja van naseljenog mesta
Uključivanje na auto put

Isključivanje sa auto puta
Uvežbavanje najtežih radnji u saobraćaju
Skretanje ulevo
Prestrojavanje „u gužvi“
Kružni tokovi
Kretanje na usponu
Radnje koje se pokažu teške za kandidata
Uvežbavanje očekivanih radnji za vozački ispit (priprema za polaganje)
Instruktor vožnje odrediće uvežbavanje radnji i postupanja kandidata za koje smatra da su potrebne za kandidata

Obuka za polaganje vožnje

Da biste stekli uslov za polaganje potrebno je da završite obuku u trajanju od 40 časova na jednom od naših vozila.
Ukoliko već imate položenu AM kategoriju (moped) fond časova je 35. Uzimanje dopunskih časova je stvar dogovora sa Vašim instruktorom.

Obuka stranaca

Kao jedna od retkih škola u Novom Sadu (a i šire), vršimo obuku stranih državljana.
Od same pripreme za polaganje testova i vožnje, do davanja dodatnih časova licima koji već poseduju vozačku dozvolu.

Dopunski časovi

Dopunski časovi su pored provere spremnosti pred polaganje, korekcije grešaka i uvežbavanje, dostupni i svima koji žele da obnove svoje znanje – onima koji su ranije položili vozački ispit a nisu bili u mogućnosti da budu aktivni učesnici u saobraćaju, pa do kandidata koji jednostavno žele da „utvrde gradivo“.