Auto škola GRIN AUTO NOVI SAD

Auto Škola, Obuka Kandidata, Auto Testovi i Cenovnik obuke Novi Sad

Auto škola GRIN AUTO NOVI SAD

Auto Škola, Obuka Kandidata, Auto Testovi i Cenovnik obuke Novi Sad

Kategorije

KATEGORIJE ZA POLAGANJE

Postizanje vrhunskog znanja i iskustva u Auto-Školi „Grin Auto“ po vrhunskim standarima i profesionalizmu.

motorc3
A kategorija – Motocikl sa ili bez bočnog sedišta, kao i motorni tricikl čija snaga prelazi 15kw.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 24 godine, ili 20 ako lice ima vozačku dozvolu kategorije A2.

A1 kategorija – Motocikl čija zapremina motora ne prelazi 125cm3, snaga motora ne prelazi 11 kw i ciji odnos snage motora i mase vozila ne prelazi 0.1 kw/kg, kao i motorni tricikl čija snaga ne prelazi 15kw.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 16 godina.

A2 kategorija – Motocikl sa ili bez bočnog sedišta čija snaga motora ne prelazi 35kw i čiji odnos snage motora i mase vozila ne prelazi 0.2 kw/kg.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 18 godina.

AM kategorija – Moped sa dva ili tri točka, u skladu sa članom 10.tačka 30. ovog zakona laki četvorocikl čija masa vozila ne prelazi 350kg, čija projektovana maksimalna brzina ne prelazi 45km/h, čija zapremina ne prelazi 50 cm3 i čija max snaga ne prelazi 4 kw.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 16 godina.

polo
B1 kategorija – Motorni četvorocikl čija masa vozila ne prelazi 400 kg (550 kg za četvorocikle koji su namenjeni za prevoz stvari) i čija maksimalna snaga ne prelazi 15 kW.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 16 godina.

B kategorija – Motorno vozilo, osim motocikla, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg i namenjeno je za prevoz do osam lica ne uključujući vozača; motornom vozilu ove kategorije može se priključiti priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 750 kg.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 17 godina.

BE kategorija – Skup motornog vozila “B” kategorije i priključnog vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg.

Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 17 godina.

kamion1
C1 kategorija – Motorno vozilo, osim vozila kategorije “D1” i “D”, čija je najveća dozvoljena masa od 3.500 kg do 7.500 kg i namenjeno za prevoz ne više od osam lice ne uključujući vozača; motornom vozilu ove kategorije moze se priključiti prikolica čija najveća dozboljena masa ne prelazi 750 kg.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 18 godina, 17 godina ako se lice obučava u okviru srednjoskolskog obrazovanja.

C1E kategorija – Skup motornog vozila kategorije “C1” i priključnog vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 750 kg, a zbir skupa ne prelazi 12.000 kg skup motornog vozila kategorije “V” i priključnog vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg, a zbir skupa ne prelazi 12.000 kg.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 18 godina.

C kategorija – Motorno vozilo, osim vozila kategorije “D1” i “D”, najveće dozvoljene mase preko 3.500 kg i namenjeno za prevoz do osam lica ne uključujući vozača. Motornom vozilu ove kategorije može se priključiti priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 750 kg.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 21 godina, 18 godina ako se lice obučava u okviru srednjoškolskog obrazovanja.

CE kategorija – Skup motornog vozila kategorije “C” i priključnog vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 750 kg.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 21 godina, 18 godina ako se lice obučava u okviru srednjoškolskog obrazovanja.

C1 kategorija – Motorno vozilo, osim vozila kategorije “D1” i “D”, čija je najveća dozvoljena masa od 3.500 kg do 7.500 kg i namenjeno za prevoz ne više od osam lice ne uključujući vozača; motornom vozilu ove kategorije moze se priključiti prikolica čija najveća dozboljena masa ne prelazi 750 kg.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 18 godina, 17 godina ako se lice obučava u okviru srednjoskolskog obrazovanja.

C1E kategorija – Skup motornog vozila kategorije “C1” i priključnog vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 750 kg, a zbir skupa ne prelazi 12.000 kg skup motornog vozila kategorije “V” i priključnog vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg, a zbir skupa ne prelazi 12.000 kg.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 18 godina.

C kategorija – Motorno vozilo, osim vozila kategorije “D1” i “D”, najveće dozvoljene mase preko 3.500 kg i namenjeno za prevoz do osam lica ne uključujući vozača. Motornom vozilu ove kategorije može se priključiti priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 750 kg.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 21 godina, 18 godina ako se lice obučava u okviru srednjoškolskog obrazovanja.

CE kategorija – Skup motornog vozila kategorije “C” i priključnog vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 750 kg.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 21 godina, 18 godina ako se lice obučava u okviru srednjoškolskog obrazovanja.

bus-306858_640
D1 kategorija – Motorno vozilo namenjeno za prevoz do 16 lica ne uključujući vozaca, čija najveća dužina ne prelazi 8 m; Motornom vozilu ove kategorije moze se priključiti priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 750 kg.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 21 godina.

D1E kategorija – Skup motornog vozila kategorije “D1” i priključnog vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 750 kg.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 21 godina.

D kategorija – Motorno vozilo namenjeno za prevoz vise od 8 lica ne uključujući vozača. Motornom vozilu ove kategorije može se priključiti priključno vozilo najveće dozvoljene mase koja ne prelazi 750 kg.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 21 godina.

DE kategorija – Skup motornog vozila kategorije “D” i priključnog vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 750 kg.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 21 godina.

tractor-1600048_640
F kategorija – Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 15 godina.

M kategorija – Motokultivatori.
Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 15 godina.

Vozač vozila kategorije C1E, CE, D1E ili DE može da upravlja skupom vozila kategorije BE.
Vozač vozila kategorije CE može da upravlja skupom vozila kategorije C1E, odnosno vozač kategorije DE kategorijom D1E.
Vozač vozila B kategorije ima pravo da upravlja i lakom triciklima i lakim četvorociklima, teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 kW i teškim četvorociklima.
Traktorom i radnom mašinom može upravljati samo vozač koji ima vozačku dozvolu za vozila kategorije F.
Vozač vozila kategorije A2 može da upravlja vozilom kategorije A1.
Vozač vozila kategorije A, može da upravlja vozilom kategorije A1, A2 i AM, vozač vozila kategorije C može da upravlja vozilom C kategorije, vozač vozila B kategorije može da upravlja vozilom B1 i vozač kateforije D može da upravlja vozilom D1 kategorije.
Vozači kategorija B, C, C1, D i D1 mogu da upravljaju tim vozilima i kada im je pridodato priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750kg.
Motokultivatorom može upravljati vozač koji ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom bilo koje kategorije.

kategorije1